Máy NCM

Mặt vải không dệt Máy Mask Làm
Máy làm mặt nạ 3D (máy làm mặt nạ 3 tấm)

NC-15DH

Mặt nạ / mặt nạ 3D Mask Making Machine (3 mặt nạ máy làm mặt nạ)

Xem thêm chi tiết
Video
Xem máy khác - Mặt nạ không dệt Mặt nạ
Xem Máy Khác - Máy Khác
Loading...