Tin tức mới nhất

nhắn tham gia triển lãm

[Exhibitor nhắn] Eighth Trung Quốc (Bắc Kinh) lọc quốc tế và công nghệ tách và Triển lãm Công nghiệp thiết bị

2012/7/30
Thời gian: 2012/08/08 ~ 2012/08/10
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh (Bắc Thứ ba đường vành đai)
Quyền và Corporate Booth No: 3213

tin tức thương mại liên quan đến:www.bjfiltsepexpo.com

Sầu riêng

Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra